Największe wyzwanie rządu PiS

Jakiś czas nie pisałem na blogu, byłem zajęty reformowaniem największej uczelni ekonomicznej w Kazachstanie (www.narxoz.kz) i kilkoma projektami naukowymi.

Patrzę z dystansu na to co się dzieje w Polsce i widzę, że dobrze się dzieje. Jest niezły jak na standardy europejskie wzrost gospodarczy, najniższe  od wielu lat bezrobocie, coraz więcej polskich firm odnosi sukcesy międzynarodowe, nawet polska piłka odbiła się od dna. Wróciłem na tydzień do Warszawy po ośmiu miesiącach pobytu w za granicą i widzę dobrą zmianę.

Od wielu lat piszę o katastrofie innowacyjności w Polsce, za co winę ponosi poprzedni rząd PO-PSL, który zmarnował środki unijne na wspieranie innowacyjności (ponad 40 mld złotych) Najnowsze dane potwierdzają tę diagnozę, i chociaż widać pierwsze jaskółki poprawy, ta sfera pozostaje największym wyzwaniem dla rządu PiS. Spójrzmy na dwa źródła danych, raport o konkurencyjności World Economic Forum (filar 12 innowacyjność) i raport GUS o działalności innowacyjnej polskich firm.

Poniższa tabela przedstawia dane z raportów WEF z lat 2006-2015. Widać, że poprzedni rząd w dalszym ciągu niszczył innowacyjność (spadek w rankingu na 91 miejsce) ale nieco lepiej radziły sobie polskie firmy (awans z 98 na 84 miejsce). Lepsza jest też dostępność naukowców i inżynierów (awans z 62 na 53 miejsce). Ogólnie poprawiliśmy swoją pozycję na świecie z 72 na 64 miejsce, ale jeszcze dekadę temu zajmowaliśmy 44 miejsce.

Według danych GUS w 2014 roku spadek innowacyjności został zatrzymany, ale pozostaliśmy na dnie.

Udział firm prowadzących działalność innowacyjną był bardzo niski:

Udział przychodów z towarów innowacyjnych w przychodach ogółem był niski:

 

 Nieco wzrosły nakłady na innowacyjność w firmach przemysłowych, ale jak pokazują powyższe wykresy, z marnym skutkiem. Nakłady na innowacyjność w usługach spadły.

Znam dobrze obecnych ministrów i wiem, że to profesjonalna ekipa, która rozumie skalę wyzwań. To duża różnica w porównaniu z poprzednią ekipą. Gdy przedstawiałem raport o innowacyjności na II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, pokazywałem że mamy katastrofę i co trzeba zrobić, żeby to zmienić. Była obecna połowa rządu, i zamiast podjąć merytoryczną dyskusję to się obrazili. A autorami raportu byli ludzie nauki i biznesu, którzy dobrze rozumieli co trzeba zmienić. Cóż takie wtedy były czasy.

Podsumowując. Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego znaczenia, poza medialnym. Natomiast poprawa innowacyjności polskiej gospodarki ma fundamentalne znaczenia dla przyszłości Polaków. I na tym powinien się skupić rząd PiS.

Related posts


European Union of Nuts

In 2013 I wrote a paper called European Union of Nuts. I showed that the current EU governance model is wrong, may lead to the EU collapse, to raise of nationalisms and even a war between European countries in the future cannot be ruled out. While the paper was ranked among the top ones by number of downloads on SSRN research network at that time, it has not attracted a wider discussion in political circles.

However, now it is clear to everyone that the present EU governance model is bankrupt, and without major reform EU will not survive. At the same time the wish of Scotland and North Ireland to remain in the EU calls for a completely new model of EU governance.

My brief concept paper proposed a far-reaching institutional reform of the European Union. All EU regions in NUTS1 classification should have local presidential and parliamentary elections. All elected presidents will form the new EU Council with 97 members. This will be the new EU parliament. Then Council members will elect among themselves the EU Executive Board, which will be the EU government. The existing EU bodies: the Commission, Council, Presidency and Parliament will cease to exist. The new EU Council and the EU Executive Board will have a wide range of competences to design and implement EU-wide policies.

I we do not reform the institutional setup of the EU, the once very powerful economic giant will turn in the European Union of nuts, who destroyed their own future.

Related posts


Dobrze o Polsce

W odróżnieniu od opluwaczy Polski z KOD-u i opozycji, ja staram się promować Polskę za granicą, tym bardziej, że mamy co pokazać. Właśnie ukazała się książka “Innovation in Emerging Markets” opublikowana przez Palgrave Macmillan w  kraju który podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. W tej książce pisałem rozdział o innowacjach w finansach. Opisuję w nim pięć przykładów polskich firm, które osiągnęły najwyższy światowy poziom innowacyjności w finansach.

Link do książki jest poniżej:

http://www.palgrave.com/gp/book/9781137480286#aboutAuthors

Rozdział bazuje na mojej książce wydanej po polsku “Królowie innowacji w usługach finansowych” wydanej przez onepress, która była nominowana do nagrody najlepszej książki ekonomicznej roku, link poniżej:

http://onepress.pl/ksiazki/krolowie-innowacji-w-uslugach-finansowych-krzysztof-rybinski,krolif.htm

 

Related posts


Ekonomiczna analiza Brexitu

Gro komentarzy po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE skupia się na aspektach politycznych lub społecznych. Zastanówmy się na konsekwencjami ekonomicznymi.

Efekty krótkookresowe

W krótkim okresie działają przede wszystkim mechanizmy związane z rynkami finansowymi . To zmiany cen aktywów takich cen papierów wartościowych i walut. Od tego czy te efekty utrzymają się lub pogłębią, zależą efekty długookresowe. Wiele wskazuje na to, że niższe wyceny akcji i spadki cen walut do dolara i franka szwajcarskiego utrzymają się przez dłuższy czas. Oprocentowanie obligacji krajów które nie mają statusu bezpiecznych przystani powinno być trwale wyższe (w tym Polski), a pozostałych krajów niższe (w tym Niemcy i USA), przy pozostałych czynnikach niezmienionych.

Efekty średnio i długookresowe

Efekty długoterminowe będą zdeterminowane przez trzy czynniki: zmiany oczekiwań konsumentów i firm, trwałe zmiany cen aktywów i zmiany w premii za ryzyko. Wielka Brytania dzięki silnej dewaluacji funta staje się krajem bardzo konkurencyjnym. Koszty zatrudnienia liczone w dolarach lub euro spadły, ceny nieruchomości liczone w tych walutach także. Zatem opłaca się przenosić produkcję z innych krajów do Wielkiej Brytanii. Zatem wbrew przepowiedniom recesji w Wielkiej Brytanii po Brexicie, efektem może być szybszy wzrost gospodarczy – po pewnym okresie zawirowań. Z drugiej strony, rośnie ryzyko, że zmiany regulacyjne utrudnią prowadzenie interesów i zniechęcą do inwestycji w tym kraju, na przykład przez skomplikowanie procesu wymiany handlowej.

W Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii) będą działały następujące efekty. Bez Wielkiej Brytanii Unii będzie trudniej radzić sobie z kryzysem, zrzutka na ratowanie krajów, które mają problemy (Południe Europy) będzie kosztowała więcej pozostałych członków. Poza tym pojawią się oczekiwania, że po decyzji Wielkiej Brytanii inne kraje mogą podjąć podobne decyzje, co ograniczy atrakcyjność inwestycyjną UE, częściowo będzie to niwelowane przez słabsze euro. Również globalni inwestorzy mogę teraz postrzegać UE jako mniej stabilny region i zredukować swoje inwestycje finansowe (Chiny, kraje arabskie).

W Europie odbędzie się teraz walka o to, gdzie będzie najważniejsze w Europie centrum finansowe, w Londynie czy we Frankfurcie.W zależności do rezultatów tej wojny, pozytywne i negatywne efekty będą silniejsze albo w Wielkiej Brytanii albo w UE.

Brexit wpłynie na Polskę przez kilka efektów. Z jednej strony słabszy złoty czyni nasz kraj bardziej atrakcyjny dla inwestorów (tańsza siła robocza i nieruchomości), z drugiej strony trwale wyższe oprocentowanie obligacji może negatywnie wpłynąć na finanse publiczne. Przyszłość środków unijnych ma znaczenia marginalne. Ewentualny powrót polskich migrantów (skala zależy od zmian regulacyjnych w Wielkiej Brytanii) z jednej strony obniży skalę transferów finansowych, ale z drugiej strony zwiększy podaż siły roboczej, co jest dobre dla wzrostu gospodarczego w czasach gdy bezrobocie w Polsce jest niskie. Efekt netto trudno przewidzieć. Jak widać alarmistyczne głosy eurofilów nie mają ekonomicznego uzasadnienia.

Trzeba jednak pamiętać, że Brexit nastąpił w czasie gdy globalna gospodarka i rynki finansowe znajdują się w fazie pełzającego kryzysu. Taki wstrząs może spowodować globalne reperkusje, wzrost awersji do ryzyka o narastające problemy wielu krajów, w tym krajów Południa Europy. Innymi słowy rośnie ryzyko globalnego spowolnienia i lub recesji. Brexit może też zmienić play Rezerwy Federalnej i opóźnić podwyżki sóp procentowych, lub wręcz doprowadzić do ponownej obniżki.

W tej sytuacji trzeba przyspieszyć reformy i przestać się kłócić. KOD i opozycja niech się opamiętają i przestaną szkodzić Polsce. Wtedy Polska, jako oaza stabilności stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna da światowego biznesu i będzie krajem ekonomicznego sukcesu. W interesie ekonomicznym i politycznym Polski jest pozostanie w UE i trzymanie się z dala od euro.

W okresie kilku lat decyzje polityczne zdominują efekty ekonomiczne. Jeżeli Wielka Brytania obroni City jako najważniejsze w Europie centrum finansowe i na skutek dewaluacji funta jej gospodarka zacznie rosnąć szybko, wówczas inne kraje też mogą podjąć decyzję o wyjściu z UE, lub zostaną wyrzucone ze strefy euro (Grecja i inne kraju Południa Europy). Wówczas pozostanie twardy rdzeń strefy euro skupiony wokół Niemiec, co z czasem doprowadzi do silnego wzmocnienia “niemieckiego euro” wobec innych walut.

W poniedziałek w DoRzeczy ukaże się mój komentarz na temat Brexitu, zupełnie inny niż pozostałe. W humorystyczny sposób pokazuje dlaczego tak się stało i jaki mamy fundamentalny problem w Europie.

Related posts


Now hiring: Director of Institute for Applied Research at Narxoz University

Director of Institute for Applied Research at Narxoz University

Job Description

  Narxoz University is looking for a qualified candidate to fill in the position of the Director of Institute for Applied Research

 1. Introduction

The Director of Institute reports directly to the Rector. The postholder will ensure the strategic development of the Institute and the achievement of the objectives of the Narxoz University Research Strategy. The postholder will cooperate with University chairs and Students’ Dean and support their research activity.

2. Purpose

-  Facilitate the creation and implementation of high quality and real life relevant research with high impact on economy and society

-  Ensure that Narxoz research is implemented into university curricula (with the support of the Vice Rector Academic Affairs) and is consistent with Narxoz research priorities

-  Be responsible for the effective and efficient use of allocated resources to maximize the Institute’s contribution to the University’s strategy

- Be responsible for the research career development and research performance management of academic staff within the Institute, and ensuring alignment of research staff individual goals with the University strategy

- Be accountable for the effective governance and management of the Institute including adherence to academic, research and administrative principles (including Narxoz Ethical Code)

- Act as an Ambassador for the Institute and University raising its research profile externally, including internationally

- Be accountable for involving students into the research activities (with the support of the Students’ Dean).

 

3. Main Duties and Responsibilities

- Provide research leadership to the University, embracing the range of disciplines represented

- Actively develop the Institute’s international academic profile and enhance its international partnership development in line with the University’s Internationalization strategy (in cooperation with Vice-Rector Strategy and International Affairs)

- Develop the Institute’s strategic priorities and associated financial and operational plans in partnership with its staff and the Rector

- Identify, promote and contribute resources to develop the Institute. This will include identifying and supporting opportunities for research internally, externally and internationally, both within existing funding streams, and where possible through multi disciplinary collaboration across and beyond the University

- Achieve income generation targets from research funding agencies and ensure that the Institute capitalizes upon funding initiatives from Kazakhstan and international sources

- Support and promote knowledge transfer between the University and non academic users of research through appropriate mechanisms

- Ensure that the University Senate receives regular reports on progress

- Ensure that the Institute and its members comply with University policies on research quality and conduct (including Ethical Code) and meet the requirements of all relevant regulatory bodies.

- Ensure close links are maintained with the relevant professional, statutory and regulatory bodies and that the Institute contributes to required quality, accreditation standards, and that the training and development needs of the professions are met

- Attract, lead and retain research and administrative staff to achieve academic excellence

- Be responsible for effective communication and full staff engagement including awareness and application of University policies and procedures

- Forge and maintain external relations essential to the Institute’s business, promoting the University to external bodies and organizations and enhancing its reputation, profile and influence in Kazakh and international forums

- Formulate and implement research aspects of the learning and teaching  at the University which ensure full engagement of students and that the quality assurance of all provision is carried out in line with University policies (with the support of the Vice Rector Academic Affairs and Students’ Dean).

 

4.Knowledge and Qualifications

- PhD or its equivalent

- Good command of Kazakh, Russian and English languages

- Extensive research experience; with several years experience in a senior academic leadership role

- Leadership skills

- Successful track record of academic leadership and team building

- Experienced in cross disciplinary research initiatives and collaboration

- Well developed understanding of the priorities, operation and strategy of relevant funding bodies as evidenced by a track record of funded research

- Successful and sustained record of winning research projects

- Proven experience of managing staff and their performance

- Demonstrable track record in strategic and operational management and planning

- Experience of financial planning and resource allocation

- Ability to deliver successful outcomes from research activities

- Ability to engage a range of internal and external stakeholders to collaborate in identifying problems and appropriate solutions, within agreed timetables and budgets.

- Ability to manage resources to ensure that the Institute is self sustaining from income generated from research founders and other sources

- A thorough awareness of research ethics issues

- Fellowship of a subject specific society is a plus

 

5. How to apply

Qualified candidates that meet the above stated requirements should email their CV and letter of interest in English to the following address:

hr@narxoz.kz

Letter of interest should include:

- the list of the candidate three publications that had the highest impact (on science, academic profession, economy, society, business etc.) and explanation how this impact was achieved

- statement about the h-index of the candidate

- list of three people that could provide references about the candidate

Selected candidates will be invited for an interview with the Rector.

 

Related posts


E-learning daje dobre efekty kształcenia

Na mojej uczelni Narxoz University przeprowadziliśmy eksperyment i szereg zajęć prowadziliśmy w formule blended learning. Studenci oglądali wideo w domu (MOOC z najlepszych uczelni świata) , a w czasie zajęć interaktywnie omawiali problemy i realizowali projekty. Rezultaty były bardzo ciekawe: efekty kształcenia były lepsze i zadowolenia studentów wyższe w porównaniu z tradycyjnymi zajęciami.

Artykuł na ten temat (po angielsku) jest tutaj.

Related posts


Ekonomia absurdu

Mija siódmy rok polityki zerowych stóp procentowych w największych gospodarkach świata. W tym czasie udało się uniknąć głębokiego kryzysu kosztem wielu patologii, wymieńmy niektóre:

- narastanie nierównowag i baniek spekulacyjnych na prawie wszystkich rynkach aktywów (nieruchomości, akcji, obligacji, instrumentów pochodnych)

- niszczenie klasy średniej i wynikający z tego wzrost radykalnych nastrojów (skrajna prawica i skrajna lewica)

- promowanie zachowań niemoralnych (promocja ryzykownego kredytu na spekulacje i odbieranie ludziom oszczędności za pomocą ujemnych realnych stóp procentowych)

- wzrost zadłużenia na skalę bez precedensu w historii ludzkości

- niszczenie rynku przez coraz większą interwencję instytucji państwa w gospodarkę rynkową

- uzależnienie banków centralnych od wąskiej klasy rządzącej (banksterów i polityków siedzących w kieszeniach u banksterów)

- zaburzenie naturalnych mechanizmów oczyszczania rynku z nierównowag (zaburzenie cyklów koniunktury)

Mimo tych oczywistych patologii pojawiają się częste głosy, że tę politykę trzeba nie tylko kontynuować, ale także zintensyfikować. To oznacza jeszcze bardziej ujemne stopy procentowe, jeszcze więcej druku pieniądza i, w konsekwencji, jeszcze większe patologie w przyszłości.

Niestety, praw ekonomii nie da się oszukać. Powrót do stabilnej globalnej równowagi nastąpi dopiero wtedy, gdy znacząco spadnie relacja kredytu do dochodu narodowego w większości krajów świata. A to może się dokonać w zasadzie tylko w warunkach recesji, lub inflacji. Ponieważ starania banków centralnych zmierzające do wywołania inflacji przez druk pieniądza spełzły na niczym, pozostaje tylko mechanizm recesji.

Recesja jest bolesna, politycznie niepopularna i z pewnością będzie odkładana w czasie tak długo jak się tylko da. Ale im dłużej zaburzamy mechanizmy rynku, im dłużej rośnie relacja kredytu do dochodu narodowego, tym bardziej bolesna, dłuższa i głębsza będzie globalna recesja, która nadejdzie.

Related posts


Przepraszam

Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni moimi wpisami na blogu po atakach terrorystycznych w Brukseli. Były one pisane pod wpływem emocji. Po przemyśleniu, uważam, że nawet takie zdarzenia jak ataki terrorystyczne na niewinnych ludzi nie powinny prowadzić do reakcji, które mogą być rozumiane jako szerzenie braku tolerancji na tle rasowym lub narodowościowym.

Polityka imigracyjna powinna ulec zmianie, sprawność służb antyterrorystycznych powinna wzrosnąć, ale nawoływanie do braku tolerancji na tle rasowym lub narodowościowym z pewnością się Europie nie przysłuży.

Więcej takich poglądów publicznie nie będę prezentował.


Ciekawy artykuł w najbliższym wydaniu Do Rzeczy

W najbliższym wydaniu Do Rzeczy ukaże się mój cotygodniowy felieton, w którym składam publiczne doniesienie do Prokuratora Generalnego o popełnieniu przestępstwa przez niektóre media w Polsce. W tym celu przytaczam wynik badań z dziedziny ekonomii behawioralnej. Zapraszam do lektury.

Related posts


Narxoz lessons for Europe

About a year ago I was invited to become a rector of the largest and oldest (52 years) economic university in Kazakhstan – Narxoz Univeristy. It was called New Economic University prior to my arrival, but we went back to the old name, Narxoz. About 140,000 graduates got their diplomas here, including most successful businessman and politicians, prime ministers and richest  Kazakhs.

Kazakhstan is a state with Islam as a dominant religion (more than 70% of citizens). But at the same time it is a state that separates religion with governance. You have many large and beautiful mosques in Almaty, you also have churches, people feel safe, they are friends no matter what religion they believe in. In Kazakhstan we celebrate all religions’ holidays, we are all friends, we are all one family.

What is the secret of this big success? Law forbids that religion dominates over civic life. If you want to pray, go to mosque or church. Praying at university is forbidden. People can live lives they chose, if women want to work they do, if they want to dance they do, if they want do drive they do. But many simply want to marry rich men, have many kids and live happy life. And it is fine. Average woman in Kazakhstan has 2-3 kids, unlike Europe’s one kid at the age of 30+.

At Narxoz we educate young Kazakhs to become future business professionals, leaders. Traditional family values come together with modern professional competences. A perfect mix.

I wish other countries learned from Kazakhstan how to develop its society, deal with modern challenges and secure tolerance in the XXI century.

Some statistics:

- At Narxoz all three vice rectors are women

- 3 out of 5 deans are women

- almost all heads of chairs are women

At Narxoz, university in a society dominated by Islam, all key positions are held by women, who work hard and make sure that university becomes a driving, modernizing force in the country!!!!!!

 

 

Related posts