Od czasu do czasu widzę i czytam jak zbiera się grupa inteligentnych osób i zachwyca się nad wzrostem innowacyjności  Polsce, z reguły podając konkretne przykłady firm. Ja też na jednym wdechu mogę wymienić kilkadziesiąt firm, które a bardzo innowacyjne, ale to nie upoważnia do uogólniania tego na cały kraj. Żeby mówić o innowacyjności Polski, trzeba mieć dane reprezentatywne dla Polski. Ja takie dane prezentuję od dawna. Dlatego każdy piewca sukcesu Polski w dziedzinie innowacyjności najpierw powinien odnieść się do czterech najpoważniejszych raportów na ten temat, jakie istnieją, podsumowanych na czterech obrazkach poniżej.

  1. Twarde dane GUS

  1. Raport nt. innowacyjności World Economic Forum

 

  1. Raport Komisji Europejskiej

 

  1. Global Innovation Index