Ukazał się mój  wideowywiad na onecie, na temat OFE, dewaluacji, reformach i przyszłości gołodupców.