Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej? W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i odgrywa znaczącą rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. 1 lipca 2011 roku Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej obejmuje Polska, dlatego też Uczelnia Vistula postanowiła przybliżyć tę tematykę wszystkim studentom.

Zapraszam na wykład p. Leszka Millera, byłego premiera Polski,  zatytułowany “Wyzwania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej”, który odbędzie się 7 kwietnia br. (czwartek) w Uczelni Vistula (d. WSE-I) o godzinie 12:30.
Tezy wykładu:
    1. Czym jest prezydencja?

    </div>

  2. <div>
      <span style="font-size: 10pt;">Traktat z Lizbony, a prezydencja. </span>
    </div>

  3. <div>
      <span style="font-size: 10pt;">Główne zadania prezydencji. </span>
    </div>

  4. <div>
      <span style="font-size: 10pt;">Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.</span>
    </div>

  5. <div>
      <span style="font-size: 10pt;">Trafność wyboru priorytetów i stan przygotowań do prezydencji.</span>
    </div>

  6. <div>
      <span style="font-size: 10pt;">Postulaty uszczegółowienia i uzupełnienia priorytetów.</span>
    </div>

  7. <div>
      <span style="font-size: 10pt;">Działania przed objęciem prezydencji.</span>
    </div>

  8. <div>
      <span style="font-size: 10pt;">Podsumowanie</span>
    </div>

Jest to niepowtarzalna szansa , aby posłuchać i zadać pytanie jednemu z najciekawszych polskich polityków, Prezesowi Rady Ministrów w latach 2001-2004, który za wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej otrzymał Nagrodę Specjalną Business Centre Club.
Podczas wykładu p. Leszek Miller podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, opowie o zadaniach, jakie stoją w tym czasie przed Polską oraz możliwościach promowania naszego kraju – jego kultury, gospodarki i walorów turystycznych.
Spotkanie będzie moderowane przez prof. Krzysztofa Rybińskiego, Rektora Uczelni Vistula, byłego wiceprezesa NBP.