Wrzesień zaczynam od kilku konferencji. Jutro o 13:00 w Tarnowie moderuję panel otwierający VI Forum Inwestycyjne,, w którym międzynarodowi eksperci, pełniący obecnie lub w przeszłości kluczowe funkcje w sektorze publicznym i prywatnym będą zastanawiali się jak powinniśmy inwestować, w co i kto, żeby zwiększyć konkurencyjność i bezpieczeństwo gospodarki.

W Krynicy 4-go września o 15:40 moderuję dyskusję plenarną na temat jak pobudzić wzrost gospodarczy w Europie, w panelu będą oficjele z KE i rządów krajów G7, oraz prezesi wielkich firm.

W Krakowie, 5-go września mam wykład inaugurujący międzynarodowe sympozjum organizowane przez Urząd Patentowy RP, wykład pt. Jak odwrócić trend spadku innowacyjności w Polsce. W konferencji biorą udział przedstawiciele sektora nauki, administracji, VC i innowacyjnych firm z wielu krajów.

Z pewnością będzie wiele ciekawych dyskusji podczas tych trzech konferencji, będę o tym pisał na blogu.