Wczoraj ukazał się mój artykuł w Rzeczpospolitej pt. Finanse, opcja zerowa. Poniżej fragment:

“Kilka podstawowych zasad w obszarze ekonomiczno-społecznym łatwo wymienić. Po pierwsze, zakres działalności państwa powinien być ograniczony tylko do obszarów, w których sektor prywatny sobie nie poradzi. Po drugie, powinna obowiązywać zasada solidarności międzygeneracyjnej, czyli żadna generacja nie powinna zużywać w nadmierny sposób zasobów finansowych i innych kraju kosztem innych generacji. Po trzecie, społeczna zasadność i efektywność wydatkowania pieniędzy podatników powinna być większa niż społeczny koszt ponoszony w postaci utraconych dochodów. Po czwarte, regulacje gospodarcze są potrzebne tylko wtedy, gdy konkurencja rynkowa prowadzi do społecznie nieakceptowanych sytuacji. Takich zasad można sformułować jeszcze kilka.”