Ukazał się mój wideo-wywiad na portalu bankier.tv na temat spadku polskiej innowacyjności. Jest dostępny tutaj.

 Dodam jeszcze, że pomimo zakładanego optymistycznego wariantu wzrostu dla Polski (1,2 procent w 2013 i 2,2 procent w 2014, ja oczekuję stagnacjo-recesji), dług publiczny ma wzrosnąć z 55,8 procent PKB do 57,5 procent. Jeżeli wzrost będzie słabszy, a inflacja nisza niż przewidywane 1,8-2,3 procent, to dług publiczny według definicji unijnej przekroczy 60 procent PKB, a według metodologii Rostowskiego podwójengo netto (kuriozum na skalę światową) przekroczy 55 procent PKB i spadniemy z klifu fisklanego. Szczegóły w raporcie Komisji, na stronie 85.