Przyjąłem zaproszenie Jana Szomburga do uczestnictwa w II Kongresie Obywatelskim w panelu p.t. Wizja rozwoju polskiej gospodarki. Progam kongresu jest tutaj, a program sesji tematycznych tutaj.

Zapraszam wszystkich do dyskusji i wspólnego stworzenia tej wizji, na przykład Polska w roku 2020, w szczególności chciałbym odpowiedzieć na następujące pytania:

  • jakie będą nasze najważniejsze produkty/usługi w 2020 roku;
  • co powinno być celem działania rządu, parlamentu czy ogólnie instytucji publicznych;
  • jakie są mocne a jakie słabe strony polskiej gospodarki i Polaków jako przedsiębiorców funkcjonujących w globalnej gospodarce;
  • jakie inwestycje są potrzebne, aby Polska osiągnęła sukces w globalnej gospodarce XXI wieku (zob. pierwszą część mojej książki);
  • zaproponuj wizję Polski 2020 w jednym zdaniu.