Katastrofa smoleńska nie ma precedensu we współczesnym świecie. Podobnie nie ma precedensu sposób w jaki poprzedni  rząd wyjaśniał jej przyczyny. Polacy powinni się dowiedzieć kto za to odpowiada, a winni powinni zostać sprawiedliwie osądzeni. Dlatego bardzo dobrze się stało, że powstał specjalny zespół który ma wyjaśnić, czy przygotowania do wizyty w Katyniu po stronie polskiej przebiegały właściwie.

Przypomnę, że w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, zaniepokojeni brakiem stanowczych działań rządu Tuska w tej sprawie, opublikowaliśmy raport Zespołu Ekspertów Niezależnych, przedstawiający twarde fakty związane  z wydarzeniami poprzedzającymi wizytę. Przypomnę podsumowanie tego raportu:

“Jeśli […] Sejm nie podejmie decyzji o postawieniu premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Bogdana Klicha przed Trybunałem Stanu, będzie to oznaczało, że nawet największa narodowa tragedia od zakończenia II wojny światowej nie jest w stanie nic w Polsce zmienić, a system bezpieczeństwa naszego państwa będzie ulegał dalszej degradacji. Siła i honor! Członkowie Zespołu Ekspertów Niezależnych, Warszawa, 4 kwietnia 2011 roku”.

Wyrażam głęboką nadzieję, że nasz raport, zawarte w nim twarde fakty i wnioski, zostaną wnikliwie przeanalizowane przez zespół powołany przez ministra Błaszczaka.