Minione dwie kadencje to rządy nieudaczników, którzy wmawiali Polakom że jałmużna z Brabancji to ich jedyna szansa rozwojowa, którzy zadłużyli kraj bardziej niż Gierek, a gro poszło na nowe elewacje i ścieżki rowerowe, którzy doprowadzili do katastrofy demograficznej, bo w Polsce zwykłych ludzi nie stać na dzieci, którzy zamordowali innowacyjność.

Jesienią będziemy mieli nowy rząd. Oczywiście nie wiemy, czy będzie zmiana jakościowa w rządzeniu, czy tylko zmiana logo. Przypomnę, że ponad dwa lata temu na konferencji prof. Glińskiego prezentowałem główne wyzwania i kierunki reform, prezentacja jest tutaj.

Przypomnijmy kluczowe, pożądane kierunki reform:

  1. Wsparcie globalnej ekspansji polskich firm

  2. Zatrzymanie kapitału w Polsce poprzez zakaz wypłacania dywidend przez instytucje finansowe, wzmocnienie roli KNF i NBP w nadzorze nad instytucjami finansowymi w Polsce

  3. Opodatkowanie banków i zakaz oferowania skomplikowanych instrumentów finansowych, zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, zakaz innowacji marketingowych polegających na wprowadzeniu klientów w błąd. To doprowadzi do dramatycznego spadku zyskowności banków, można to wykorzystać, żeby je tanio odkupić od banksterów.

  4. Stypendium demograficzne, 1000 złotych miesięcznie na każde urodzone dziecko (tylko dla osób niezamożnych) do 18 roku życia, cel 500 tysięcy urodzin rocznie, zatrzymanie procesu wymierania narodu polskiego.

  5. Zmiana systemu wspierania innowacyjności, od edukacji w szkole podstawowej po studia, po zmianę systemu finansowania. Rekomendacje są zawarte w raporcie mojego zespołu ekspertów z 2011 roku, był prezentowany rządowi, ale rząd się obraził za krytykę.

  6. Ograniczenie wielkości wydatków publicznych poprzez wdrożenie reform opisanych w opracowaniu mojego zespołu Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce.

  7. Deregulacja gospodarki, proponowana „opcja nuklearna”, czyli unieważnienie wszystkich regulacji reglamentujących obrót gospodarczy z datą 1 stycznia 2017 roku, oraz zobowiązanie właściwych ministrów do ponownego wprowadzenia tych regulacji, które realizują ważny interes publiczny lub są wymagane przez międzynarodowe umowy, poprzedzone profesjonalną OSR.

8.Budowa kapitału społecznego, wprowadzenie szerokiego programu partnerstwa sektora publicznego z organizacjami społecznymi. Tam gdzie to możliwe realizacja niektórych funkcji powinna być przekazana przez administrację publiczną do organizacji NGO (na przykład pomoc społeczna).

  1. Reforma struktury rządu, zastąpienie modelu silosowego podejściem zadaniowym i projektowym. Ale nie tak jak zrobił rząd nieudaczników z PO z budżetem zadaniowym, który zwiększył koszty działania państwa a nie dał żadnych korzyści. Jako szczyt absurdu przytoczę przykład, gdy w sprawozdaniu z wykonania zadań budżetowych BOR napisał, że świetnie chronił ważne osoby w państwie. Napisał to miesiąc po katastrofie smoleńskiej.

Te 9 działań to papierek lakmusowy reform. Jak nowy rząd wdroży wszystkie 9, to będzie wielki przełom i wielki skok rozwojowy Polski. Jak wdroży 1-2 to będzie kontynuacja bylejakości. Oczywiście banksterzy i ich tuby medialne będą krzyczeć że się nie da, że nie ma pieniędzy. Pieniądze s, a jak zabraknie, zawsze można dorżnąć II filar, który w obecnym kształcie nie ma żadnego sensu, bo powoli wykrwawia się na skutek działań byłego ministra Sami Wiecie Którego.