Kończę pisać moją nową książkę, która będzie opisywała jak faktycznie działają różne mechanizmy w gospodarce. Niestety podręczniki do ekonomii opisują jak to działa w teorii, praktyka jest zupełnie inna. W jednym z rozdziałów opisuję motywacje ludzi, które powodują że robią różne rzeczy. Poszukuję prawdziwych historii osób, które robiły wspaniałe rzeczy kierując się bezinteresownością, chęcią niesienia pomocy innym ludziom, chęcią czynienia dobra. Zależy mi na historiach lokalnych, na pozytywnych przykładach, które mogą być wzorem dla innych. Czytelników bloga, którzy znają takie przykłady, proszę o link w komentarzu do opisu takiej historii.