Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się mój tekst pt. Globaloney. To określenie pewnego zjawiska społecznego, silnie obecnego wśród elit biznesowych, ale także wśród zwykłych zjadaczy chleba z mrożonego ciasta. Przed przeczytaniem zlinkowanego tekstu, proszę zapisać sobie na kartce swoje odpowiedzi na cztery poniższe pytania:

  • w skali świata, jaki procent rozmów telefonicznych to rozmowy międzynarodowe

  • w skali świata, jaki jest odsetek imigrantów pierwszego pokolenia w ludności ogółem

  • w skali świata, jaki procent inwestycji to bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  • w skali świata ile wynosi relacja eksportu do PKB

Zapraszam do podzielenia się wrażeniami na blogu.