Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się mój artykuł tym, że czarny łabędź wylądował i warto się zastanowić jakie będą tego konsekwencje. Zwracam uwagę, że konsekwencje krótkookresowe (ograniczenie ryzyka) mogą być diametralnie różne od długookresowych (drastyczny wzrost ryzyka), zarówno w wymiarze ekonomicznym, finansowym jak i militarnym.