Ukazał się mój wywiad w Polska The Times, pt. 2014 rokiem wielu czarnych łabędzi.