Dzisiaj w Rzeczpospolitej w dodatku Dobra firma ukazał się mój kolejny artykuł komentujący kolejną kategorię rankingu Global Innovation Index. Poniżej fragment:

“Słabo wypadamy także pod względem współpracy uczelni i biznesu (66 miejsce), tutaj liderem jest Szwajcaria, ale nas wyprzedzają o wiele długości takie kraje jak: kraje bałtyckie, Czechy, Węgry, ale też Rwanda, Zambia, Tanzania, Botswana, Uganda czy Ukraina. Ten ranking powstaje na podstawie opinii szefów firm zbieranych regularnie przez Światowe Forum Ekonomiczne. W tamtym rankingu w dziedzinie współpracy uczelni z biznesem w ciągu sześciu lat spadliśmy o 34 pozycje, czyli prezesi zarządów firm w Polsce mają coraz gorsze zdanie o polskich uczelniach. […]

Na temat braku współpracy biznesu i nauki (BIZUKI) napisano bardzo wiele, są jednostkowe przykłady sukcesu, ale jak widać w skali całego kraju zmienia się na gorsze. Uważam, że w tym obszarze potrzebna jest prawdziwa rewolucja. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powinien radykalnie zmienić metody oceny uczelni, trzeba zmniejszyć wagę produkowanych na kilogramy artykułów i monografii, których nikt nie czyta, a zwiększyć wagę wspólnych badań prowadzonych z biznesem. To bardzo proste, a jednocześnie trudne, bo są silne grupy interesów w środowisku akademickim, które nie chcą takich zmian.”