Warto zapoznać się z prezentacją raportu Międzynarodowej Agencji Energii z listopada zeszłego roku, w którym pokazano, że ceny gazu w USA są trzy razy niższe niż w Europie i ponad dwa razy niższe niż w Chinach (obrazek powyżej). Tak ma pozostać przez dekady. Niektórzy prezesi firm w Europie twierdzili w Davos że to doprowadzi do exodusu przemysłu z Europy. Poniżej szacunki MAE, które to potwierdzają. Jaką strategię wobec tych wyzwań ma Polska? Może ktoś podrzuci linki do dokumentów strategicznych polskiego rządu, gdzie mówi się o tych wyzwaniach.