Mój artykuł EUROPEAN UNION of NUTS znalazł się wśród 10 najpopularniejszych w dziedzinie nauk politycznych w ostatnich dwóch miesiącach na świecie. Pozostałe artykuły zostały opublikowane przez profesorów z Harvardu i innych najlepszych uniwersytetów amerykańskich. Ranking jest tutaj (odczyt z 29 grudnia).

W tym artykule proponuję nową architekturę Unii Europejskiej, w postaci stowarzyszenia regionów określanych rzez Eurostat jako NUTS1. Takich regionów jest 97. Proponuję też nowe struktury decyzyjne UE i nowe zasady ich wyłaniania.