Według mediów grupa prawników szykuje pozew zbiorowy przeciwko rządowi, którego celem jest powstrzymanie procesu okradania obywateli z oszczędności, czyli transfer środków z drugiego filara emerytalnego do ZUS. Przypomnijmy, że ZUS już zapowiada, że nasze oszczędności emerytalne nie będą dziedziczone. Jak ktoś miał pieniądze w drugim filarze i zmarł, to jego oszczędności trafiały do bliskich. W ZUS przepadną, czyli ukradnie je fiskus.

Przypominam też, że byłem inicjatorem pozwu zbiorowego przeciw rządowi Tuska dwa lata temu, zebraliśmy prawie 10,000 podpisów, są dostępne tutaj. Poniżej treść mojego apelu sprzed dwóch lat:

“W dniu 7 kwietnia prezydent podpisał ustawę przygotowaną przez rząd Tuska, która powoduje, że znaczna część naszej składki, która była inwestowana w różne instrumenty finansowe zostaje przekazana do ZUS-u. Ta ustawa tworzy w ZUS piramidę finansową, podobną do piramidy finansowej Lecha Grobelnego, w którego tzw. Bezpiecznej Kasie Oszczędności ludzie potracili pieniądze. Rząd Tuska, podobnie jak kiedyś Lech Grobelny obiecuje wysokie odsetki, a dzisiaj wiadomo, że z powodu starzenia się społeczeństwa w przyszłych budżetach nie będzie pieniędzy żeby te odsetki wypłacić. Ta ustawa doprowadzi również do znaczącego obniżenia emerytur w przyszłości, bo nasze pieniądze w dużo mniejszym stopniu niż dotychczas będą inwestowane w akcje, które w długim okresie zawsze przynosiły wyższy dochód niż obligacje rządowe. Rząd zyskuje miliardy złotych na bieżące wydatki, kosztem obniżenia przyszłych emerytur. Gdyby jeszcze rząd inwestował te środki w gospodarkę, ale tak nie jest. Pieniądze są w olbrzymim stopniu marnotrawione, między innymi na zatrudnianie nowych urzędników, których w ciągu 5 lat przybyło ponad 100 tysięcy. Wzywamy wszystkich Polaków, którzy mają dość takiej polityki, żeby dołączyli do pozwu zbiorowego: naród przeciw rządowi Tuska. Na tej stronie można podpisać się pod pozwem.

Jak będziemy działać. Kilka partii i organizacji pozarządowych zapowiedziało zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Trybunał uzna ustawę za łamiącą Konstytucję, na co wskazuje szereg ekspertyz w tym ekspertyza byłego przewodniczącego TK, wówczas w trybie pozwu zbiorowego można dochodzić odszkodowania od rządu. Dlatego do czasu orzeczenia TK będziemy zbierali podpisy, a po wyroku TK zaczniemy przygotowywać sam pozew we współpracy z renomowaną kancelarią prawną. Prosimy Państwa o wsparcie idei pozwu zbiorowego. Nie pozwólmy, żeby w imię doraźnych politycznych korzyści rząd Tuska ukradł nam przyszłość.”