Bardzo często w mediach stosuje się techniki manipulacji, żeby stworzyć wrażenie że dane zjawisko ma charakter masowy, podczas gdy faktycznie występowało jednostkowo lub bardzo rzadko. Brakuje poważnych analiz, które pokazałyby skalę danego zjawiska, na liczbach, i jaki odsetek danej liczby wpada do promowanej w mediach kategorii. Jeżeli taka medialna manipulacja dotyczy spraw błahych, na przykład promocji pasty do zębów, gdzie sugeruje się że większość dentystów poleca daną pastę, to można nad tym przejść do porządku dziennego. Co prawda tylko nieliczni wiedzą, że zebrano pięciu dentystów, z czego trzech poleca tę pastę, ale reklama mówi prawdę, jest to większość.

Natomiast jeżeli obserwujemy gigantyczne manipulacje medialne w takich obszarach jak historia i tożsamość narodu polskiego, to są to już sprawy tak poważne, że naukowcy nie powinni tego pozostawić politykom, reżyserom i dziennikarzom, tylko muszą zacząć zabierać głos. W minionych kilku latach mieliśmy co najmniej trzy takie gigantyczne manipulacje medialne, dotyczą katastrofy smoleńskiej, mordowania Żydów przez Polaków i pedofilii w kościele. Jak trudno naukowo rozmawiać o tych sprawach przekonał się niedawno prezes PAN, który zaproponował debatę obu komisji wyjaśniających katastrofę smoleńską, po czym został brutalnie zaatakowany w mediach, łącznie z wielokrotnym wezwaniem do dymisji przez plującą wściekłością telewizyjną meszkę.

W temacie mordowania Żydów przez Polaków i rzekomego powszechnego antysemityzmu w Polsce powstało ostatnio wiele filmów, jeżeli tak dalej pójdzie to nasze wnuki będą się uczyły w szkołach, że Niemcy wkroczyli do Polski żeby uratować Żydów z rąk polskich oprawców mordujących Żydów w polskich obozach zagłady. A tymczasem jako ekonomista, który pracuje na danych chciałbym uzyskać chociażby szacunkowe odpowiedzi na następujące pytania : ilu Żydów zamordowali Niemcy w obozach zagłady, które zbudowali na okupowanych przez siebie terenach w Polsce, ilu zamordowali Polaków? Ilu Żydów uratowali Polacy z rąk niemieckich oprawców? Ilu Żydów zamordowali Polacy i jaki jest bilans netto, czy więcej uratowali czy więcej zamordowali? To są podstawowe pytania na które powinniśmy znać odpowiedzi. Bo jeżeli Polacy uratowali 100-ktornie więcej Żydów z rąk niemieckich katów niż sami zamordowali, to oznacza że filmy mówiące wyłącznie o tym drugim fakcie fałszują historię.

Trzeci wątek, który jest wielką manipulacją medialną, dotyczy tworzenia wrażenia o powszechności zjawiska pedofilii w kościele. Dzisiaj jest na ten temat mój artykuł w Rzeczpospolitej, w którym dokonałem krótkiego przeglądu prac naukowych z prestiżowych pism medycznych, które pokazują jaka jest charakterystyka pedofilów.

Moim zdaniem polscy naukowcy z różnych dziedzin mają moralny obowiązek brać udział w debatach które dotyczą naszej narodowej tożsamości, szczególnie jeżeli widzą iż manipulacje medialne prowadzą do fałszowania faktów do niszczenia naszej tradycji i tożsamości, naszych wartości. Jeżeli debatę publiczną w Polsce zdominują medialne meszki oszołomy, a ludzie którzy mają olbrzymią merytoryczną wiedzę będą się bali mówić prawdę, to Polska sczeźnie.