Dzisiaj ukazał się mój artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, w którym pokazuję że pierwszy sekretarz towarzysz Edward Gierek i premier Donald Tusk podobnie zadłużali Polskę (licząc relację nowego długu do PKB), ale podczas dekady Gierka przybyło 800 tysięcy miejsc pracy w przemyśle, a za czasów Tuska ubyło 140 tysięcy. Za to w minionych sześciu latach gwałtownie przyrosła liczba urzędników i według szacunków ekonomistów z Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu, po raz pierwszy w historii Polski przekroczyła 500 tysięcy.