Dzisiaj w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. Czego uczymy nasze dzieci. Pokazuję w nim, że opinia przedsiębiorców o systemie edukacji podstawowej w Polsce jest negatywna. Mamy zatem rozdźwięk, dobre wyniki polskich dzieci w testach PISA układanych przed specjalistów od edukacji i negatywną ocenę tych, którzy tworzą polskie PKB. Dlaczego tak jest, wyjaśnienie tego jest być może ważniejsze niż debata o tym czy zlikwidować gimnazja.