Dzisiejsze odczyty PMI wskazują na globalne spowolnienie. Strefa euro jest w recesji, a Chiny i Indie ostro zwalniają. W strefie euro silnie spadają nowe zamówienia i nasila się deflacja producenta.To wszystko ma miejsce mimo rekordowo niskich stóp procentowych bezprecedensowej akcji druku pieniądza przez banki centralne. Widać gołym okiem, że dzieje się coś złego, bo inflacji na rynkach akcji w Niemczech i USA (rekordy wszech-czasów) towarzyszy deflacja i recesja w przemyśle i stagnacja w usługach. Jedyny aktywny kanał transmisji polityki pieniężnej który pozostał, to pompowanie rynków aktywów. Ale gdy powiększa się rozdźwięk między rynkami aktywów i realną gospodarką, wtedy rośnie ryzyko poważnego krachu finansowego. Poniżej wykresy dokumentujące globalne spowolnienie i recesję w strefie euro.

  • PMI w strefie euro

  • PMI w Chinach

  • PMI w Indiach

  • I na koniec globalne PMI w przemyśle