Dzisiaj ukazał się mój artykuł w Financial Times pt. (przetłumaczonym na polski) Próg nieodpowiedzialności jednak istnieje. Link jest tutaj. W artykule pokazuję, że ataki na wnioski pracy Reinhart/Rogoff wskazujące iż po przekroczeniu 90 procent długu publicznego do PKB wzrost zwalnia, są słabo udokumentowane. Próg nieodpowiedzialności istnieje, w przedziale 85-90 procent i dotyczy zarówno długu publicznego jak i prywatnego.