Media i politycy bombardują Polaków miliardami złotych które powinna przywieźć z Brukseli polska delegacja. W świetle tych informacji jedyny kłopot jaki mamy to ile miliardów stracimy, a każdy miliard to niepowetowana strata dla polskiego rozwoju. Tymczasem sedno problemu leży gdzie indziej. Warto się zastanowić, czy środki unijne pomagają w rozwoju polskiej gospodarki, czy temu rozwojowi szkodzą. Na tym blogu wielokrotnie pokazywałem, że w przypadku innowacyjności środki unijne (a raczej patologiczny system ich wydawania który stworzyliśmy w Polsce) cofnęły nas w rozwoju o wiele lat, że wyprzedziła nas Rumunia. Ale jak jest w innych obszarach? Będziemy o tym dyskutować podczas unikalnej konferencji, zorganizowanej przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w dniu 20 lutego br. Program i szczegóły logistyczne poniżej. Wstęp wolny.

<h5 data-ft=”{“type”:1,”tn”:”K”}”> WYDZIAŁ STOSUNKÓW ZAGRANICZNYCH I RELACJI PUBLICZNYCH AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE PROINTEGRACYJNE „EUROPA”</p>

ZAPRASZAJĄ NA

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce</h5> <h5 data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"> PT.

 <p>
  <strong>”EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE”</strong>
 </p>
 
 <p>
  TERMIN I MIEJSCE: 20 LUTY /ŚRODA/ 2013 ROK, AFiBV , WARSZAWA, ul. Stokłosy 3.<br /> Patroni medialni : TVP INFO , TVP PARLAMENT<br /> Program konferencji:<br /> 9.30 – 9.45- Powitanie uczestników konferencji<br /> Rektor AFiBVistula, Krzysztof Rybiński/ dziekan Wydziału Stosunków Zagranicznych AFiBV, vice Prezes PSP Europa J.Paweł Gieorgica.
 </p>
 
 <p>
  9.45- 12.00- Część pierwsza<br /> 9.45- 10.00- Krzysztof Rybiński, prof. AFiBV, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a rozwój innowacyjności w polskiej gospodarce<br /> 10.10- 10.15- Józef Oleksy, prof. AFiBV, Polityczne aspekty uwarunkowania pomocy UE;<br /> 10.15- 10.30 Andrzej Kowalski, prof. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki  Żywnościowej, Czy środki UE sprzyjają konserwowaniu polskiej wsi?;<br /> 10.30- 10.45 Tomasz Gibas, doradca ekonomiczny przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Warunkowość makroekonomiczna w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;<br /> 10.45 – 11.00 Genowefa Grabowska, prof. Uniwersytet Śląski , Idea pomocy w prawie i praktyce Unii Europejskiej;<br /> 11.00 – 11.15 Andrzej Wernik, prof.AFiBV, Środki europejskie w systemie finansów  publicznych<br /> 11.15- 11.30 Zygmunt Mierzejewski , V-ce Przewodniczący Forum Związków Zawodowych , Efektywność wykorzystywania środków UE- projekty innowacyjne<br /> 11.30- 11.45 Robert Smoleń , prezes Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego ,,EUROPA”, Sens transferów pieniężnych w UE z punktu widzenia państw-beneficjentów, Unii oraz państw-donatorów;<br /> 11.45 – 12.00 dyskusja
 </p>
 
 <p>
  12.00- 12.15 przerwa kawowa
 </p>
 
 <p>
  12.15-13.15-Część druga, panel ekspercki:<br /> Przyczyny i konsekwencje słabego wykorzystania środków UE na modernizację kolei w Polsce<br /> Paneliści: Adrian Furgalski, Zespól Doradców Gospodarczych TOR , Bogusław Liberadzki, prof., poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Opawski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP SA. Dyskusja</h5> 
  
  <h5 data-ft="{"type":1,"tn":"K"}">
   13.15- 13.30 – przerwa kawowa</p> 
   
   <p>
    13.30 -16.00-Część trzecia<br /> 13.30 -13.45 Bogusław Plawgo, prof. UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania-Uniwersytet w Białymstoku, Wpływ polityki spójności na rozwój Polski Wschodniej;<br /> 13.45- 14.00 Marek Świstak, dr Wydział Studiów Międzynarodowych Politycznych Uniwersytet Jagielloński, Fundusze unijne a rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce;<br /> 13.00 – 14.15 Zbigniew Olesiński, prof. AFiBV, Doskonalenie mechanizmu pomocy UE na zecz rozwoju klastrów biznesowych;<br /> 14.30 – 14.30 Zbigniew Zimny, – ekspert ONZ do spraw inwestycji, prof. AFiBV Czy fundusze UE mają wpływ na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce?;<br /> 14.30- 14.45 Ewa Gołębiowska, dr, Społeczna Akademia Nauk, Efektywność programów UE w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;<br /> 14.45- 15.00 Michał Garwacki, Synergy Sp.z o.o., Efektywność wykorzystania środków strukturalnych UE w na przykładzie systemu zarządzania w procesie nauczania i w pracy zespołowej. Przykład platformy X;<br /> 15.00-15.15 Jacek Oleksiejuk, dr.,AFiBV, Analiza wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Polsce (wymiar regionalny);<br /> 15.15- 15.30 Stanisław Faliński, dr., AFiBV, Wykorzystywanie środków pomocowych UE w województwie mazowieckim;<br /> 15.30- 15.45 J. Paweł Gieorgica, prof. AFiBV, Prędkość na drodze a sprawa polska. Gambit podlaski.
   </p>
   
   <p>
    15.45-16.15-Dyskusja i zakończenie konferencji<br /> 16.15 – Poczęstunek obiadowy.</h5>