Obeliksizacja – definicja – aktywne poszukiwanie politycznego patrona w zamian za korzyści podatkowe.

To jest jakiś pomysł. Gdyby Sejm uchwalił prawo, że osoby o dochodach przekraczających sto milionów dolarów rocznie płacą podatek dochodowy w wysokości 5 procent od całości dochodów, a prezydent dopuścił szybką ścieżkę nadawania majętnym osobom obywatelstwa polskiego, mogło by być ciekawie. Załóżmy, że zgłosiłoby się 100 osób, to (w uproszczeniu) dochód Polski wzrósłby o co najmniej 10 mld dolarów (ponad 30 mld złotych) czyli 2 procent, trwale co roku zakładając rosnącą popularność tej metody i rosnące zyski bogaczy. Po 20 latach dogonilibyśmy Niemcy pod względem średniego dochodu na mieszkańca (tym bardziej że liczba mieszkańców będzie szybko spadać). Może warto uruchomić mechanizmy obeliksizacji również w Polsce. Odniesiemy wizerunkowy i statystyczny sukces. Wyspa wiecznie zielona.