Dzisiejszy Forsal donosi, że urzędy pracy przeżywają oblężenie w styczniu, bo zgłasza się mnóstwo bezrobotnych, znacznie więcej niż rok temu o tej porze. Można się spodziewać silnego wzrostu bezrobocia. To niestety potwierdza, że polska gospodarka wchodzi w recesję. To będzie ciężki rok.