Dzisiaj ukazał się mój artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. Czy w USA wynaleźli perpetuum bankobile, w którym pokazuję, jakie mogą być konsekwencje wysokiego deficytu budżetowego USA finansowanego drukiem pieniądza przez Fed. I bynajmniej nie chodzi o inflację, której w recesji/spowolnieniu oczywiście nie będzie, tylko o transfer bogactwa i przejmowanie majątku.