Dziękuję wszystkim za nadesłanie ofert współpracy w ramach projektu badawczego, którego celem jest określenie metodologii wyłaniania przyszłych globalnych liderów z naszego regionu. Otrzymałem dziewięć zgłoszeń, do dwóch osób zwrócę się bezpośrednio mailem z propozycją spotkania/skype’a w celu dalszego procedowania.