Akademia Finansów i Biznesu Vistula pozyskała grant badawczy od instytucji finansowej. Celem projektu badawczego finansowanego z tego grantu jest opracowanie metodologii identyfikowania firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które mogą w ciągu dekady stać się globalnymi liderami.

Poszukuję osoby, która opracuje jeden z produktów realizowanych w ramach tego projektu, który określamy mianem analizy ilościowej. Analiza ilościowa polega na ocenie bilansu, rachunku wyników i innych informacji finansowych z firm w celu identyfikacji wzorców, które odróżniają przyszłych globalnych zwycięzców od lokalnych firm. Analizie należy poddać 20-30 firm z EŚiW które odniosły znaczący sukces na arenie międzynarodowej, i zestawić to z podobną próbką firm, które pozostały lokalnymi graczami. Analiza powinna też być rozszerzona o badanie dokumentów strategicznych firm (strategia, raporty okresowe). Analiza powinna zostać zakończona do połowy marca 2013 roku.

Kompetencje poszukiwanej osoby:

  • znajomość analizy finansowej firm, potwierdzone prowadzonymi w przeszłości badaniami/analizami

  • umiejętność wykorzystania odpowiednich narzędzi do wnioskowania statystycznego/ekonometrycznego (Excel, pakiety statystyczne/ekonometryczne)

  • dobra znajomość języka angielskiego

Oferuję:

  • wynagrodzenie w postaci stypendium naukowego w wysokości 12,000 złotych

  • możliwość przekształcenia projektu w pracę doktorską z ekonomii pisaną pod moim kierunkiem na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Proszę przesłać ofertę współpracy, która powinna zawierać:

  • krótką informację dlaczego ten projekt Panią/Pana interesuje

  • CV

  • przykłady przeprowadzonych w przeszłości analiz finansowych firm

Oferty współpracy proszę przesyłać na adres rektorat@vistula.edu.pl najpóźniej do 20 grudnia 2012 roku (czwartek) do godziny 12:00.