Wskaźniki nastrojów menedżerów nadzorujących zakupy w firmach przemysłowych zmieniały się  w różnych kierunkach w listopadzie. W Polsce koniunktura dalej się pogarszała, ale już nie tak szybko jak w minionych miesiącach, podobnie w Hiszpanii. W Chinach nastąpiła lekka poprawa, a w Holandii (drugim obok Hiszpanii kraju strefy euro dla którego dane pojawiły się dzisiaj) nastąpiło zdecydowane pogorszenie. Wykresy poniżej, odczyt poniżej 50 oznacza, że jest więcej firm w których się pogarsza niż tych w których się poprawia.

Dla Polski dane PMI są zgodne z odczytami wskaźników koniunktury opublikowanymi przez GUS, tam też tempo pogarszania w przemyśle nieco spowolniło, ale pogorszyła się koniunktura w usługach i wśród konsumentów. Wykresy poniżej.

POLSKA

HISZPANIA

HOLANDIA

CHINY