Zostały opublikowane kolejne dane za październik, są ciekawe. Poniżej tabelka z roczną dynamiką dochodów podatkowych budżetu:

Widać, że silny trend spadkowy dochodów z podatku VAT został odwrócony w październiku, natomiast tym razem silnie spadły wpływy z akcyzy. Utrzymuje się niska dynamika podatku PIT i spadki w CIT. Widać, że jest duża zmienność pomiędzy miesiącami, co prawdopodobnie po części wynika z różnicy w liczbie dni roboczych. Dlatego na końcu podaję dynamikę dochodów podatkowych po 11 miesiącach.

Oczywiście powstaje pytanie, czy dobre dane o VAT wskazują na poprawę koniunktury, czy wynikają z przesunięć między miesiącami i efektu większej liczby dni roboczych. Nieco światła może rzucić poniższy wykres, który pokazuje realną dynamikę kredytu dla gospodarstw domowych.

Po raz pierwszy odkąd są dostępne dane w NBP, roczna dynamika kredytu dla gospodarstw domowych jest ujemna w ujęciu realnym. To potwierdza słabość konsumpcji i nie wróży dobrze dynamice  konsumpcji i podatku VAT w przyszłym roku.