W poniedziałek o 8:15 będę w radio PIN z komentarzem dotyczącym bieżących spraw gospodarczych. O 14:30 wezmę udział w konferencji pt. Kryzys 2008 + Follow up. Nowa polityka czy nowe MSG?  Tematyka konferencji:

Cz. 1. W jaki sposób polityka fiskalna, podatkowa, gospodarcza uległa zmianie od czasu wybuchu kryzysu 2008+? W jakim kierunku i jak jest to oceniane? Czy możliwa jest szersza koordynacja działań państw w zakresie polityki fiskalnej, podatkowej, finansowej?

Cz. 2. Dotyczy kryzysu finansowego 2008 i strefy euro. Jakie zabezpieczenia wprowadzono, aby uniknąć podobnego kryzysu? Czy w ogóle są takie zabezpieczenia możliwe? Jeśli zabezpieczymy się przed wcześniej wykrytymi źródłami kryzysu to czy mamy jakieś sygnalizatory, które mogą zwiastować innego typu źródła? Jak reagują organizacje międzynarodowe, a jak poszczególne państwa?
Wstęp wolny, tutaj są informacje o konferencji.