FOZZ, oscylator Bagsika, Bezpieczna Kasa Grobelnego, Amber Gold, WGI, czy nawet podatkowe przekręty paliwowe i spirytusowe to były “małe miki” w porównaniu ze skalą skandalu finansowego, który ujawnię wspólnie z dr Adamem Kowalewskim w czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Tym razem nie pokażę fragmentu tekstu, bo żeby zrozumieć mechanizm trzeba przeczytać cały tekst. Zapowiem tylko, że straty dla budżetu państwa i budżetów samorządów w wyniku tego procederu już idą w miliardy złotych, jako transfery do zorganizowanych grup nacisku, a w sumie mogą znacznie przekroczyć 150 miliardów złotych w najbliższych  latach. Pokazujemy też, że w parlamencie są zwolennicy utrzymania tego procederu. Jeżeli mechanizm który opisujemy nie zostanie zatrzymany, wiele samorządów może wkrótce zbankrutować, a dług publiczny eksploduje z łatwością przebijając konstytucyjną granicę 60-ciu procent PKB.

Dane które ukażą się w czwartek nie są powszechnie znane, w szczególności nie są znane inwestorom, ani agencjom ratingowym nadającym ratingi papierom rządowym i samorządowym. Mam nadzieję, że nasza publikacja doprowadzi do poważnej debaty, zanim opisywany mechanizm doprowadzi do serii bankructw gmin.

Link do artykułu jest tutaj.