Dzisiejsze dane GUS pokazują, że trwa głęboka recesja w budownictwie i zaczyna się recesja w przemyśle, poniżej wykres podsumowujący dane GUS przygotowany przez jeden z banków:

Przypomnę, że według Eurostatu spada również produkcja detaliczna w Polsce. Wszystkie dane potwierdzają, że nadchodzi bardzo ciężki rok.