Powyższy wykres ilustruje planowane inwestycje publiczne sektora publicznego w Polsce (rząd i samorządy) zawarte w aktualizacji programu konwergencji, który został opracowany w maju tego roku. Widać dramatyczny spadek do poziomu niższego niż długookresowa średnia.

Teraz słyszymy, że będzie wielka ekspansja inwestycyjna, bez wpływu na deficyt budżetowy, bo zostaną zwiększone wydatki quasi-publiczne, nie rejestrowane w sektorze finansów publicznych. Oczywiście są znane przypadki takich sztuczek, ilustruje to poniższy film.