Dzisiaj zostały opublikowane dane o sprzedaży detalicznej według metodologii Eurostatu, które nie uwzględniają sprzedaży samochodów i motocykli. Poniżej wykres dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej, na wykresie jest sezonowo wyrównany indeks, na którym za poziom 100 przyjęto styczeń 2008 roku, sprzedaż w ujęciu realnym.

Na wykresie widać dramat greckiej i hiszpańskiej gospodarki. Prymusami są polscy konsumenci, którzy wydają najwięcej w porównaniu z innymi krajami w relacji do roku przedkryzysowego. Ale ten dobry nastrój polskiego konsumenta znika w oczach, widać wyraźnie jak wolumen sprzedaży detalicznej w Polsce obniża się od około roku. Ilustruje to kolejny wykres (też sezonowo wyrównany), gdzie za poziom 100 przyjęto styczeń 2011 roku, widać że od jesieni 2001 roku jest coraz gorzej. Za to można odnotować pewien wzrost sprzedaży w krajach południa Europy, ale z bardzo niskich poziomów. Kolejne pakiety oszczędnościowe wdrażane w Hiszpanii i Francji z pewnością odbiją się negatywnie na sprzedaży detalicznej w tych krajach.