Poniżej moje wystąpienie otwierające największą w Polsce konferencję o zarządzaniu w edukacji, której współorganizatorem była Akademia Vistula.