Bezrobocie wśród młodzieży zbliża się do 30%, coraz więcej bezrobotnych ma wyższe wykształcenie. Dlaczego uczelnie kształcą bezrobotnych i jak to zmienić?