Zgodnie z zapowiedziami, jutro ukaże się artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej poświęcony polskiej polityce demograficznej, na podstawie niedawnej bardzo ciekawej dyskusji na blogu. Artykuł będzie poświęcony diagnozie, kolejny będzie o proponowanych zmianach w polityce gospodarczej i społecznej. Poniżej fragment:

“Natomiast w zgodnej opinii wszystkich polityka demograficzna w Polsce nie istnieje, a wiele osób wskazuje, że mamy politykę antyrodzinną, która trwale zniechęca do rodzenia i wychowywania dzieci. Przyczyny tej polityki antyrodzinnej można podzielić na cztery główne grupy: (1) działania państwa uderzające w rodzinę; (2) działania państwa uniemożliwiające osiągnięcie dochodu pozwalającego na posiadanie dzieci; (3) brak infrastruktury wspierającej posiadanie dzieci;(4) przyczyny kulturowe, promowane wzorce.”