W XXI wieku musimy radykalnie zmienić program nauczania ekonomii i finansów, bo ten który funkcjonuje obecnie na wyższych uczelniach jest nieaktualny. Poniżej kilka przykładów.

 1. Po co kupować obligacje krajów południa Europy?
 • Kiedyś: Bo to są bardzo bezpieczne papiery dłużne denominowane w euro, globalnej i wiarygodnej walucie, a ponadto dają nieco większy zysk niż Bundy (obligacje Niemiec).

 • Teraz: Żeby potem odsprzedać te śmieci drożej tym frajerom podatnikom, którzy je kupują za pośrednictwem funduszy antykryzysowych i EBC.

 1. Jaki jest cel prowadzenia polityki pieniężnej?
 • Kiedyś: Utrzymywanie niskiej i stabilnej inflacji oraz stabilność systemu finansowego.

 • Teraz: Umożliwienie bankom Megashite, Scheissebank i Merdebank wycofanie aktywów z krajów o których wiadomo że i tak wkrótce zbankrutują i przerzucenie kosztów kryzysu z bankierów na podatników.

 1. Jakie kwalifikacje są potrzebne na objęcie najwyższych funkcji finansowych w strefie euro?
 • Kiedyś: Doktorat z ekonomii lub finansów lub MBA, koneksje polityczne

-Teraz: Praktyka w banku Megashite

 1. Na czym polegają reformy strukturalne?
 • Kiedyś: to takie zmiany prawne, które zwiększają potencjalny wzrost gospodarczy danego kraju

 • Teraz: to taki scenariusz opery mydlanej, w której biedny ale dobrze wyposażony parobek Stavros musi znosić humory sadystycznej bauerki Helgi i zaspokajać jej najdziwniejsze żądze.

 1. Co to jest polityka fiskalna?
 • Kiedyś: to takie kształtowanie wydatków i dochodów państwa, że w czasach prosperity jest nadwyżka budżetowa,  dzięki czemu w czasach recesji można zwiększyć wydatki żeby poprawić koniunkturę.

 • Teraz: to polityka silnego wzrostu wydatków w czasie prosperity, co powoduje wzrost długu publicznego, i polityka morderczych oszczędności w czasach recesji, co powoduje jeszcze szybszy wzrost długu publicznego.

 1. Na czym polega praca bankiera na zachodzie?
 • Kiedyś: brał depozyty po 3%, udzielał kredytów po 5% i szedł grać w golfa o 3 po południu. To była tzw. bankowość 3-5-3.

 • Teraz: Namówić klienta żeby kupił „gówniany” produkt, o którym wiadomo że przyniesie straty, a potem w wewnętrznych mailach w banku naśmiewać się z tego klienta.

 1. Co to jest stopa procentowa?
 • Kiedyś: koszt pieniądza na rynku, tyle trzeba zapłacić za przywilej korzystania z tych pieniędzy przez dany okres czasu. Po angielsku nazywała się LIBOR.

 • Teraz: wartość liczbowa ustalona przez  Megashite, Scheissebank i Merdebank w celu maksymalizacji zysków tych banków i maksymalizacji strat ich klientów. Po angielsku nazywa się LI(E)BOR.

 1. Ile zarabia bankier?
 • Kiedyś: w USA przeciętna pensja bankiera była równa przeciętnej pensji w przemyśle przetwórczym.

 • Teraz: zarabia najwięcej ze wszystkich, jego zarobek jest wprost proporcjonalny do liczby „gównianych” produktów sprzedanych klientowi. Zamiast bankier mówi się bankster.

 1.  Co to jest innowacyjność w biznesie?
 • Kiedyś: stworzenie nowego lub ulepszonego produktu lub usługi, które można sprzedać i zarobić pieniądze.

 • Teraz: umiejętność pozyskania środków z funduszy unijnych, po to żeby je wydać i żeby można było zatrudnić wielu urzędników którzy po kontroli potwierdzą że zostały wydane.

 1. Co trzeba umieć żeby zarządzać w firmie ryzykiem finansowym?
 • Kiedyś: aby poprawnie zarządzać ryzykiem finansowym w firmie trzeba mieć skończone kursy CFA, ACCA, doradcy inwestycyjnego, MBA z finansów lub doktorat z nauk ekonomicznych.

 • Teraz: trzeba umieć zgadywać co jutro powie Super Mario, albo trzeba się zakolegować z Miki Mario.