Szef EBC napisał w artykule w niemieckiej gazecie, że czasami EBC musi wprowadzać nadzwyczajne środki, żeby osiągnąć stabilność cen. Poniżej zamieszczam wykres z jednej z moich prezentacji z 2009 roku ilustrujący co dla obecnych bankierów centralnych oznacza stabilność cen.

Jak widać odejście od standardu złota doprowadziło do silnego wzrostu poziomu cen. Teraz słyszymy, że EBC ma podjąć środki nadzwyczajne, żeby utrzymać ten stan rzeczy. Historia ludzkości pokazuje co oznacza stabilność cen, ostatnie 50 lat jest po tym względem nietypowe. Podobnie nietypowy był socjalizm w Polsce i podobnie Jaruzelski i WRONA podejmował nadzwyczajne środki w celu utrzymania socjalizmu w Polsce. W przypadku Jaruzelskiego, wiadom na czyje zlecenie działał, ówczesnych elit rządzących z Moskwy. W przypadku Dragiego oficjalnie nie wiadomo na czyje polecenie działa, można się tylko domyślać, że chodzi o obecne elity banksterów, dla których drukowanie pieniądza na masową skalę oznacza dalsze powiększanie wpływów poprzez dalsze uzależnianie ludzi od kredytu.

Socjalizm upadł. Obecny system stworzony przez banksterów też upadnie. Nie wiemy tylko kiedy i jakim stylu. I nie wiemy czy obecne elity banksterskie skończą jak w Rumunii, czy będzie okrągły stół jak w Polsce. Póki co czekamy na banksterski stan wyjątkowy, zapowiedziany przez szefa EBC.

W męskiej toalecie na drugim piętrze w moim liceum (w warszawskim Wyspianie) na ścianie przez krótki czas był napis czarną farbą, trudny do zamalowania: WRONA orła nie pokona prędzej zginie ….” (zamiast kropek był wyraz na p).