Informacja o konferencji na temat   „Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych problemem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju”

 Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniak – Kamysza i Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika, w ramach obchodów w Polsce Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

1. Celem konferencji jest wskazanie możliwości przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych w wyniku dostosowania kierunków ich edukacji do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, wspierania rozwoju różnych form działalności gospodarczej, szczególnie w małej i średniej skali oraz gospodarczego i społecznego rozwoju małych miast i wsi gminnych. Konferencja jest adresowana zarówno do biznesmenów i samorządów terytorialnych, absolwentów szkół wyższych, jak i studentów oraz nauczycieli akademickich.

Konferencja ta ma się różnić od innych poświęconych bezrobociu tym, że oprócz prezentacji problemu, będą podjęte starania o to, aby formułowane oceny i wnioski stały się inspiracją dla niektórych, konkretnych działań. Celowi temu powinien służyć projekt utworzenia Społecznego Ośrodka PRZYSZŁOŚĆ.

2.  Problemy konferencji będą prezentowane w ramach trzech bloków tematycznych:

  • Przyczyny i skala bezrobocia wśród absolwentów szkól wyższych oraz dostosowanie ich kwalifikacji do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy.

-Możliwa rola absolwentów szkół wyższych w rozwoju działalności gospodarczej, szczególnie w małej i średniej skali oraz aktywizacji małych miast i wsi gminnych.

  • Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, a tym samym rozwoju lokalnych rynków pracy.

Prezenterami poszczególnych tematów będą zarówno przedstawiciele środowiska nauki,  jak i praktyki gospodarczej oraz samorządów terytorialnych.

  1. Partnerami organizatorów konferencji są: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Instytut Badań Edukacyjnych, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związek Banków Polskich, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A , Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczości i  Centrum Edukacji

Organizatorzy

Uczelnia VISTULA

Obywatelska Fundacja Wspierania Rozwoju MAZOWSZA

Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

Program konferencji

  1. Godz.  9,30 –  9,45, powitanie uczestników konferencji i jej otwarcie przez Rektora Uczelni Vistula prof. UV dr hab. Krzysztofa Rybińskiego

 

  1. **Godz. 9,45 – 13,00. **Pierwsza część obrad, którą prowadzi prof. dr hab.   Tadeusz Kamiński

Przewidziano wygłoszenie 12 referatów w ramach trzech bloków tematycznych. Zakłada się, że czas wygłoszenia jednego referatu nie będzie dłuższy niż 10 – 15 min. Pytania do referentów i dyskusję nad wystąpieniami przewidziano w drugiej części obrad.

 

3.  Godz. 13,00  - 13,30.   Przerwa na kawę. Podczas przerwy przewidziano  breefing dla przybyłych dziennikarzy. Prowadzi red. Anna Rękawek.

 

4. Godz. 13,30 – 15,15. Druga część obrad, którą prowadzi red. Anna Rękawek.

  Dyskusja

Przedstawienie projektu rezolucji konferencji w sprawie utworzenia Społecznego Ośrodka PRZYSZŁOŚĆ.  Projekt rezolucji przedstawi dr Janusz W. Bandurski

Zamknięcie obrad.

5. Godz. 15,15 –16,00.  Lunch dla uczestników konferencji.

 

 

Konferencja odbędzie się w czwartek, 10 maja, na Uczelni Vistula w Warszawie, ul. Stokłosy 3. Wstęp wolny.