W kwietniu fundusz Eurogeddon osiągnął najlepszą stopę zwrotu ze wszystkich funduszy w Polsce, ponad 8 procent. W maju, według wyceny na dzień 30 maja Eurogeddon zarobił ponad 13 procent. W tym czasie większość funduszy traciła pieniądze swoich klientów w coraz szybszym tempie. Przypominam, że fundusz Eurogeddon jest odpowiedni dla osób, które oczekują dalszego pogłębiania się kryzysu w strefie euro. W ciężkim kryzysie oczekiwana stopa zwrotu funduszu wynosi między 100 a 200 procent, w zależności od głębokości kryzysu. W czasach hossy fundusz może przynieść znaczne straty, w mojej ocenie takie czasy prędko nie nadejdą, chociaż od czasu do czasu w trendzie spadkowym będą występowały korekty wzrostowe na indeksach giełdowych.

Tutaj jest link do materiałów wideo z konferencji prasowej prezentującej zasady inwestowania funduszu Eurogeddon.