W  Pulsie biznesu jest artykuł porównujący dochowość funduszy w kwietniu, Eurogeddon jest najlepszy, ze stopą zwrotu dwukrotnie wyższą od drugiego w rankingu.