Poniższy wykres wszystko tłumaczy, komentarz zbyteczny.