Mój artykuł pod takim tytułem ukazał się w dzisiejszym dodatku Rzeczpospolitej “Plus/Minus”. W artykule pokazuję skalę patologii w strefie euro do których doprowadziła polityka antykryzysowa rządzących tzw. elit bankowo-politycznych.

Przypominam, że mój fundusz EUROGEDDON pozwala osiągać bardzo wysokie stopy zwrotu w czasach recesji, która – jak widać po najnowszych danych – będzie głębsza niż rynki sądziły do tej pory.