Opublikowane dzisiaj dane o nastrojach konsumentów pokazują, że w marcu zrobiliśmy kolejny krok w kierunku pogorszenia krajowej koniunktury. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej  nieznacznie obniżył się w marcu i kolejny miesiąc jest niżej niż w 2009 roku, i najniżej od sześciu lat, choć jeszcze nie tak nisko jak w czasach “recesji” lat 2001-2002. Do tamtych poziomów brakuje około pięć punktów.

Z kolei dane ze strefy euro (poniżej) wskazują na ryzyko głębszej recesji niż oczekiwano.

Wiele wskazuje na to, że może nas czekać “perfect storm“, jednocześnie kurczą się rynki zagraniczne, słabnie konsument, a rząd podnosi podatki i tnie wydatki. W 2013 roku dojdzie do tego drastyczny spadek inwestycji publicznych finansowanych ze środków unijnych i podatek od emisji CO2. To będzie trudny rok dla polskiej gospodarki.