Od kilku miesięcy realizuję wraz z zespołem młodych ekonomistów unikalny projekt badawczy, którego celem jest zbadanie mechanizmów wpływu grup interesów na stanowienie prawa w Polsce. Zbadaliśmy 1366 ustaw, w tym kilka dokładnie łącznie z przesłuchaniem taśm z nagrań komisji sejmowych. Przeprowadziliśmy wiele wywiadów z osobami, które miały lub mają istotny wpływ na tworzenie prawa w Polsce, w tym z osobami w randze premiera. Raport zostanie opublikowany w marcu.

W ramach projektu utworzyłem blog www.legistan.pl, który jest funkcjonalnym klonem mojego bloga.  Na legistanie będziemy prowadzili dyskusję o problemach z tworzeniem prawa w Polsce, oraz prezentowali niektóre wnioski z naszego raportu. Zapraszam zainteresowanych. Będzie można się dowiedzieć kiedy uchwala się najlepsze, a kiedy najgorsze prawo, będzie ranking premierów i ministrów, będą ujawnione nieznane dotychczas mechanizmy wpływu na tworzenie prawa.

Projekt realizuje Uczelnia Vistula w ramach grantu badawczego Banku Zachodniego WBK.