Informacja o konferencji prasowej.

Nie mogłem sobie wymarzyć lepszej sytuacji rynkowej do ogłoszenia powstania nowego funduszu inwestycyjnego. Mamy za sobą silne wzrosty na giełdzie, a gazety publikują pełne optymizmu artykuły że kryzys już się skończył.

Wspólnie z TFI Opera stworzyliśmy jedyny w Europie fundusz, którego celem jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu w przypadku bankructwa Grecji, poważnych kłopotów innych krajów południa Europy, ewentualnego (częściowego) rozpadu strefy euro lub systemowego run-u na banki w strefie euro, który już się zaczął w Grecji. Fundusz otrzyma nazwę Eurogeddon.
Strategiczna alokacja aktywów funduszu zostanie przedstawiona na konferencji prasowej we wtorek. Podczas konferencji prasowej przedstawię prezentację na temat narastającego ryzyka kryzysu finansowego  o skali  większej niż po upadku Lehman Brothers,  wyjaśnię w jakie aktywa będzie inwestował fundusz, i pokażę symulacje stóp zwrotu w różnych scenariuszach rozwoju sytuacji.
Ponieważ nadchodzą czasy, w których „zwrot kapitału” jest ważniejszy niż „zwrot z kapitału”, podczas prezentacji pokażę również dlaczego system gwarantowania bankowych depozytów nie zadziała w czasie kryzysu o wielkiej skali i przedstawię jakie mechanizmy zostaną zastosowane w funduszu Eurogeddon, żeby zapewnić rzeczywiste bezpieczeństwo środków klientów funduszu na wypadek systemowego run-u na banki w wielu krajach Europy.
Kryzys dla osób nieprzygotowanych często oznacza wysokie straty. Jeżeli zrealizuje się scenariusz bankructwa Grecji i innych krajów południowej Europy, wówczas zamożne osoby inwestujące tradycyjnie mogą utracić większość swojego majątku.  Fundusz Eurogeddon pozwoli na uniknięcie tych strat i na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu w scenariuszu głębokiego kryzysu w Europie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa inwestowanych środków.