Za tydzień mam wykład w Gorzowie Wielkopolskim poświęcony scenariuszom gospodarczym Polski w latach 2012-2013. Podczas wykładu mam się odnieść do szans rozwojowych regionu. Przygotowując się do wykładu zapoznałem się z regionalnymi strategiami, rozwoju trzech województw (link, link i link).

Jestem ciekaw opinii czytelników bloga, jakie atuty ma Wielkopolska i (historycznie) Nowa Marchia, jakie szanse może wykorzystać, a jakie ryzyka mogą pogrążyć ten region. Zapraszam do podzielenia się wiedzą i opiniami, podczas wykładu (będą obecne władze regionu i biznes) pokażę najciekawsze opinie wraz z podaniem ich autora.